הקשבה 

מה באמת רצה בן/בת הזוג להגיד לי.

לא לפי ההבנה שלי, אלא להעביר גשר ולהיכנס לפנימיות של בן/בת הזוג ולהבין באמת מה הכוונה.

הקשבה שמביאה להבנה ולהכרות קרובה בין בני הזוג.

נתינה

כגודל הנתינה כן גודל האהבה.

הדוגמה הבולטת ביותר היא האם ותינוקה. הרי בשלב ההתפתחות הראשונית של התינוק האם נדרשת "לשרת" אותו מאל"ף עד תי"ו, ואין לתאר את אהבתה אליו.

מה גורם לאהבה זו? הנתינה ללא ציפייה לקבלה.

כך גם בין בני הזוג. צריך להניח בבית קופת צדקה שמטרתה להזכיר לכל אחד מבני הזוג להפקיד. לא להסתכל מה השני הפקיד אלא מה אני הפקדתי בכל יום ויום בעבור בן/בת הזוג.