פורום נישואין, זוגיות ושלום בית - באתר מורשת

פורום זה עוסק בקשיים העולים במערכת הזוגית ובהשפעתה על מערכת הנישואין. והדרכה להעצים את הזוגיות. 

"אין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים" כאשר לאחד מאיתנו יש קושי לפעמים התשובה הינה ברורה לאחר, עם זאת כל אחד יודע מה מתאים לו.

את הפורום מנהל מיכאל כץ