כיצד מקבלים החלטות?


- אין זה פשוט כלל. רוב האנשים אינם מצליחים להחליט. יש אפילו מדע שנקרא 'תורת קבלת ההחלטות' המסתייע בכלים מתמטיים, ועושים בו שימוש רב באסטרטגיה צבאית או כלכלית.
- אבל לא למדתי אותו, ובכל זאת חייב אני להחליט עתה את ההחלטה החשובה ביותר בחיי: עם מי אתחתן.
- למה לדעתך היא החשובה?
- כי אינה נוגעת לתחום אחד בחיים כמו מקצוע, אלא לכל החיים, וכן היא החלטת אל-חזור, כך אני מתפלל.
- אם כן, עליך להגדיר למה אתה רוצה להתחתן ועל פי זה נקבע את אמות המדה שעל פיהן תבחר בן זוג.
- ובכן, אני רוצה חברה לחיים. "או חברותא או מיתותא". חברה לחיים היא עבורי עניין של מוות וחיים, ובכל זאת אני מהסס ומהסס כבר שנים רבות.
- אתה מהסס כי אתה רוצה בן זוג חמוש בכל המעלות...
- האם זה לא לגיטימי? הרי אני מתחתן רק פעם אחת.
- לא. בגלל זה אינך מתחתן אפילו פעם אחת... לעולם לא תמצא חברה לחיים בדיוק לפי מאווייך. לכן עליך להכריע מה הכי חשוב עבורך ולשקלל. אני חוזר על שאלתי: למה אתה מחפש חברה לחיים?
- איני מבין את שאלתך. חברה?
- אסביר לך. יש סוגים שונים של חברות, כפי שמביא הרמב"ם על דברי חז"ל "קנה לך חבר" (אבות א ו). אגב אתה לומד מכאן שיש צורך להשקיע בקשר במשך כל החיים למען יצליח. אך זה לא הנושא שלנו כרגע.
- אני דווקא חושב שכן.
- אני שמח שאמרת זאת.
- למה?
- אסביר אחר כך. אם כן, יש שלושה דגמי חברוּת: א. חבר-תועלת ב. חבר-מנוחה ג. חבר-מעלה. א. חבר-תועלת דומה לשותפות עסקית ב. חבר-מנוחה מיועד לספק שלווה נפשית. ג. חבר-מעלה הוא התאחדות למען אידיאל משותף.
- האם הם סותרים זה את זה?
- ודאי שלא. אך הקריטריונים שונים. א. אם אתה מחפש חברת-תועלת, עליך לחפש בחורה אינטליגנטית, חרוצה, מאורגנת, מוכשרת, יעילה, בעלת מקצוע טוב ועשירה עד כמה שאפשר ב. אבל אם אתה רוצה חברת-מנוחה, שאתה מרגיש טוב אתה, שאתה נהנה ממנה ויכול לספר לה סודותיך, אז עליך לחפש בחורה נחמדה ונעימה, המעוררת את חיבתך ואהבתך, וששיחות הנפש זורמות ביניכם. ג. לבסוף, אם אתה מחפש חברת-מעלה, שותפה לאותו אידיאל של עבודת ד' בכלל ושל גידול ילדים בפרט, עליך לחפש בחורה עם לב טוב, מידות טובות, יראת שמים, תכונה אמהית ורצינית.
- אבל אי אפשר זה בלי זה. אם איננו אוהבים לא נוכל לפעול יחד כהורים וכן אם היא הופכת את הבית לתהו ובוהו, אני אצא מן הכלים, אני מכיר את עצמי.
- ודאי. בכל נישואים מופיעים שלושת המרכיבים האלה. השאלה היא מה המרכיב המכריע. מה הטמפרטורה של כל אחד. על מה אתה מוכן להתפשר הרבה ועל מה אתה מוכן להתפשר רק מעט.
- אתה יודע שהצבת אותי עכשיו בפני הכרעה קשה יותר מבהתחלה...
- זאת למה?
- אשתמש בפתגם: אמור לי איזה סוג של בן זוג אתה מחפש ואומר לך מי אתה. בעצם עלי להחליט עתה מי אני ומה אני רוצה להיות כל החיים, וכמה אני מוכן להשקיע בנישואים לאורך כל החיים.
- לכן שמחתי כשהתעניינת בהשקעה לכל החיים. ידידי, אתה מחפש חברת - מעלה.
- עזרת לי מאוד, אני מודה לך מקרב לב.
- לאות תודה אנא שלח לי הזמנה לחתונתך. זה ישמח אותי.