כבר אמרו חכמים בתלמוד ( מסכת כתובות דף קיא: ):"טוב המלבין שנים לחבירו ( כלומר מחייך אליו, ושיניו הלבנות נחשפות ) יותר ממשקהו חלב", ושם מדובר על תינוק שהחלב הוא מזונו העיקרי.

 

ואם הזכרנו חלב אני לא יכול שלא לספר על ד"ר הווארד קלי.

 

בתור ילד גדל כעני, וכדי לממן את לימודיו, הוא היה מוכר סדקית ( פיציפקס ) מבית לבית. ובסיום המכירה היומית היה בידו סכום פעוט שאיפשר לו לקנות לחם ומרגרינה לסעודתו היומית. פעם אחת חסרו לו פרוטות מעטות כדי לממש את סעודתו. הוא החליט לבקש אוכל בבית הראשון שיזדמן לו. פתחה לו אישה צעירה את דלת הבית. והוא ביקש לשתות מים. היא הביאה לו כוס חלב חמה. הוא שתה ושאל כמה עליו לשלם. והגברת ענתה לו, שאינו צריך לשלם, כי לא משלמים תמורת חסד. הוא הודה לה מעומק הלב, והמשיך בדרכו. אמונתו באלהים ובטוב לבם של בני אדם התחזקה. לאחר שנים כשכבר הפך לדוקטור, הגיעה אותה אשה אל בית החולים במקום מגוריה, כשהיא חולה מאוד, הרופאים היו מיואשים מאוד ממצבה ושלחו אותה אל המומחים שבעיר הגדולה שיבחנו את מצבה המסובך, אם ניתן לעשות עמה דבר. ד"ר הווארד קלי היה בין המומחים. כשהבין שאותה אשה הגיעה ממקום מגוריו בילדותו, הוא ניגש לבדוק אם הוא מכיר אותה. ברגע שראה אותה הוא זיהה מיד את האדם מטיבו ומושיעו, והחל לזרז את הטיפול בה במסירות ובאחריות גדולה מאוד, מתוך הכרת הטוב. בסופו של דבר, הם הצליחו למגר את מחלתה והשיבוה לאיתנה כבראשונה. ד"ר קלי לקח את דף החשבון שהיו אומרים ליתנו לחולה, ורשם בתוכו דבר מה. הדף הגיע אל החולה. היא חששה מאוד מהמחיר שיהיה נקוב בו, אותו עליה לשלם. אבל כשהיא פתחה את הדף, היא ראתה כתב משורבט של רופא שבו כתוב:"שולם במלואו באמצעות כוס חלב אחת. על החתום, ד"ר הווארד קלי". הבכי חנק את גרונה מרוב שמחה, היא הבינה שהוא אותו ילד שבשעתו היא נתנה לו על סף ביתה כוס חלב חם. היא פנתה לאלהים ואמרה:"תודה לך, אלהים, שאהבתך התפשטה בליבותיהם ובידיהם של בני האדם"