logo
הרשמה לאתר ופתיחת כרטיס בחינם
תהליך ההרשמה
הרשמו כאן למטה לפתיחת כרטיס חבר בחינם.
מיד לאחריו יפתח טופס בו תוכלו להמליץ על פנוי/ה שאתם מכירים (חבר, קרוב משפחה או אפילו על עצמך).
 
אפשר להמליץ על כמה פנויים שאתם רוצים ללא הגבלה.
 
איך יוצרים דייט? 
לצד כל מועמד יופיעו פרטי הממליץ של המועמד/ת ותוכלו ליצור עימו/ה קשר ולבדוק אם יש התאמה.
 
מה עוד?
לשתף את הכרטיס בוואטסאפ בקלות, לעשות חיפוש חכם בקליק ולמצוא התאמות ועוד.
 
בהצלחה!  
לשאלות נוספות לחצו כאן

 להצטרפות מלאו את הטופס למטה, הבקשה תשלח ל- כולנו שדכנים
פרטים לכניסה לאתר
1
? רשום סיסמא בת 6 ספרות לפחות
פרטי הממליץ - ליצירת קשר
2